PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost The Cookware Company Europe BV (se sídlem na adrese Antoon Catriestraat 12, 9031 Drongen; IČ 0635.907.452) chrání soukromí zákazníků i návštěvníků v souladu se všemi platnými právními ustanoveními a předpisy. Společnost The Cookware Company Europe BV přijímá veškerá přiměřená opatření, aby ochránila důvěrnost Vašich osobních údajů a uchovala je v bezpečí.
 
Informace o své osobě můžete zanechat na této webové stránce a na dalších webových stránkách společnosti The Cookware Company Europe BV, přidružených společností společnosti The Cookware Company Europe BV nebo obchodních partnerů společnosti The Cookware Company. V souvislosti s určitými službami nabízenými společností The Cookware Company Europe BV (například soutěže) musíte uvést určité osobní údaje, abyste mohli příslušné služby využívat. Mezi (osobní) údaje shromažďované společností The Cookware Company Europe BV patří jméno a příjmení zákazníka, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste k příslušnému účelu poskytli z vlastní vůle svůj souhlas, pokud pro takové zpracování existuje legitimní důvod (např. přímý marketing) nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a společností The Cookware Company Europe BV.
 
(Osobní) údaje, které jste nám poskytli, budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona ze dne 8. prosince 1992 o ochraně soukromí v souvislosti se zpracováním osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů). Společnost The Cookware Company Europe BV v této souvislosti vystupuje jako odpovědná organizace.
 
Poskytnete-li nám své osobní údaje, umožňuje nám to nabízet Vám řadu služeb, přičemž poskytnuté údaje používáme zejména k následujícím účelům:
 
-        identifikace příspěvků do soutěží a zasílání sdělení týkajících se těchto soutěží;
-        uzavírání veškerých dalších smluv mezi Vámi a společností The Cookware Company Europe BV;
-        zasílání průběžných informací o připravovaných akcích a novinkách (např. o chystaných věrnostních kampaních) od společnosti The Cookware Company Europe BV nebo některé z jejích přidružených společností a zasílání obchodních sdělení (e-mailů) od společnosti The Cookware Company Europe BV nebo některé z jejích přidružených společností (např. zpravodaje).
 
Poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné. Společnost The Cookware Company Europe BV přijala veškerá možná právní a technická opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nebo jejich neoprávněnému užití. Společnost The Cookware Company Europe BV nenese za žádných okolností odpovědnost za případnou krádež identity, krádež dat nebo skutky počítačové trestné činnosti. V případě narušení bezpečnosti počítačových systémů příjme společnost The Cookware Company Europe BV okamžitě veškerá možná opatření, aby omezila vznik škod a/nebo možnost krádeže na minimum.
 
Máte právo nahlížet do svých osobních údajů, které jsou zpracovávány v záznamech společnosti The Cookware Company Europe BV nebo některé z jejích přidružených společností, a požadovat opravu. Právo na nahlížení a žádost o opravu lze uplatnit zasláním dopisu (adresovaného do sídla společnosti The Cookware Company Europe BV) nebo e-mailem (na adresu support@kitchenaidtools.com). Pokud si přejete, můžeme také veškeré Vaše osobní údaje vymazat s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, kterými je společnost The Cookware Company Europe BV vázána. Pokud si již nepřejete dostávat osobní e-maily nebo zpravodaje, můžete nám to sdělit pomocí funkce odhlášení odběru uvedené v e-mailech, které Vám zasíláme. Pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, můžete také vznést námitku proti (částečnému) zpracování Vašich osobních údajů.
 
Máte také právo podat stížnost u regulačního orgánu země, ve které žijete, pokud se domníváte, že nebyly dodrženy platné zákonné požadavky.
© 2022 Všechna práva vyhrazena. KitchenAid a design stojanového mixéru jsou ochranné známky v USA a jinde. Vyrobeno v licenci společností Cookware Company Ltd., Hongkong.